Evitați problemele cu ANAF cu ajutorul Alertoo!

Prin Alertoo vă notificăm pe email și telefonic începând cu 2 luni:


• înainte de expirarea sediului social;

• înainte de expirarea punctului de lucru;

• înainte de expirarea perioadei de suspendare a activității;

• înainte de expirarea mandatului administratorului.