5 modificări cu privire la PFA începând cu ianuarie 2017

 

office-594132_640

Începând cu 16 ianuarie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 182/2016 care reglementează o serie de modificări atât cu privire la PFA, cât și cu privire la întreprinderea individuală și întreprinderea familială. În prezentul articol vom aborda modificările aduse înregistrării și funcționării unui PFA, începând cu 16 ianuarie 2017.

 

1. Maxim 5 clase CAEN (activități economice)

 

PFA va putea avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN. Însă, în scopul exercitării activităţii/ activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic.

 

PFA-urile care în prezent dețin mai mult de 5 clase CAEN, în termen de 2 ani trebuie să solicite oficiului registrului comerţului competent modificarea referitoare la obiectul de activitate. Această modificare este gratuită. Însă, dacă în termen de 2 ani această modificare nu este întreprinsă, atunci PFA-ul va putea fi radiat.

 

2. Desfășurarea activității unui PFA se poate face singură sau împreună cu cel mult 3 persoane

 

PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii. Prin urmare, este introdus un număr maxim pe care PFA îl poate avea ca angajați.

 

3. Cumul între calitatea de angajat și calitatea de titular PFA

 

O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată. Prin urmare, nu este nicio interdicție în a deține un PFA și a fi salariat în același timp, indiferent că se activează în același domeniu sau în domenii diferite (ex.: IT).

 

4. Studenții pot înființa gratuit un PFA

 

Pentru a înființa gratuit un PFA, studentul  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a) să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate în România;

b) să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ prevăzute de senatul instituţiei;

c) nu a împlinit vârsta de 30 de ani.

 

Dovada îndeplinirii condițiilor menționate mai sus se face printr-o adeverință (sau alt act doveditor) emisă de către instituția de învățământ superioară.

 

5. Eliminarea avizului privind acordul asociației de proprietari și vecini

 

Dacă la sediul profesional, imobil cu destinaţie de locuinţă, nu se desfăşoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică, fapt pentru care nu mai este nevoie de avizul de la asociație și vecini.

Prin urmare, dacă activitatea se desfășoară la un punct de lucru sau la client direct (la sediul/ domiciliul acestuia), atunci nu mai este necesară depunerea avizului.

 

 

Înapoi