Ce cheltuieli poti deduce pe firma? 1

Pe scurt, cheltuielile ce pot fi deduse sunt reprezentate de „cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice” (art. 25 din Codul Fiscal din anul 2015). Prin urmare, in aceste cheltuieli intra de obicei costurile necesare functionarii firmei tale: utilitati, chirie, hartie, pixuri, imprimanta, laptop, precum si orice alt cost specific functionarii afacerii tale raportat la domeniul efectiv de activitate (ex.: la REGnet avem un cost aparte legat de curier).

Pe langa cheltuielile necesare desfasurarii activitatii mai pot fi deduse:

 • taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.
 • cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor.
 • cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol.
 • cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.
 • cheltuielile reprezentand tichetele de masa si vouchere de vacanta.
 • scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/ depozitare.
 • pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu.
 • cheltuielile reprezentand cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
 • cheltuielile cu provizioane/ ajustari pentru depreciere si rezerve.
 • cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar.
 • amortizarea.
 • cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu.
 • cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop.
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.
 • cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

Cheltuielile deductibile sunt important a fi cunoscute in principal de afacerile care platesc impozit pe profit (10%) raportat la rezultatul fiscal. Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

Firmele care platesc impozit pe venit (microintreprinderile – adica firme care realizeaza venituri mai mici de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale nu este de peste 20% inclusiv) nu sunt afectate la fel de mult de deducerea cheltuielilor, intrucat impozitul (in general 3%) nu este afectat de cheltuieli.