Ce este PFA-ul cu normă fixă?

entrepreneur-593377_640

Noile prevederi fiscale intrate în vigoare în momentul publicării Codului Fiscal din 2016 au adus câteva modificări la nivel de PFA (persoană fizică autorizată) şi a modului în care sunt calculate anumite taxe şi impozite pentru această entitate juridică. Definită ca o sumă anuală, ce are o valoare fixă şi este calculată diferențiat, în funcţie de domeniul de activitate şi judeţul/zona/regiunea în rază căruia îşi are înregistrat sediul social PFA-ul, norma de venit fixă are ca bază de calcul valoarea salariului minim brut pe economie şi se calculează în conformitate cu venitul net realizat în funcţie de zona geografică în care PFA-ul activează. O altă condiţie pentru ca această normă să fie calculată o constituie regăsirea activităţii desfăşurate de către PFA în clasele CAEN indicate ca atare în normele fiscale.

 

Articolul 69 din Codul Fiscal prevede ca norma de venit fixă să nu aibă o valoare mai scăzută decât rezultatul obţinut din înmulţirea de 12 ori a valorii salariului brut minim pe economie (pentru acest an fiscal s-a luat în calcul o valoare a acestui salariu de 1250 Lei, acesta fiind ultima valoare adoptată în luna mai a acestui an). Desigur, această valoare se diferenţiază ulterior prin aplicarea cotelor zonale pentru zona geografică în care activează PFA-ul, precum şi prin aplicarea cotelor aferente tipului de activitate prestat de aceasta. Acestea nu sunt singurele taxe şi impozite pe care trebuie să le achite un PFA, adăugându-li-se şi plata contribuţiilor de asigurare socială în valoare de 10,5%, un procent de 26,3% reprezentând cota integrală, exprimată în funcţie de opţiunea aleasă şi care se calculează având ca bază de raportare venitul net care a fost obţinut de PFA, un procent de 5,5% reprezentând contribuţia obligatorie la CASS (contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate), dar şi impozitul pe venit obligatoriu în valoare de 16%.

 

În cazul în care sunt desfăşurate mai multe activităţi generatoare de venituri, se va lua în calcul suma obţinută din însumarea veniturilor aferente fiecărui tip de activitate desfăşurat. PFA-urile au opţiunea de a alege între sistemul de impozitare cu normă de venit fixă şi cel de impozitare în sistem real, însă, în condiţiile noului Cod Fiscal, se dovedeşte că PFA-ul nu mai este atât de bine protejat pe plan fiscal (introducerea obligativităţii plăţii CAS-ului, modificarea impozitului pentru imobilele, ceea ce înseamnă că o PFA care îşi are sediul social şi desfăşoară activităţi la sediu trebuie să achite un impozit ce poate ajunge pna la 2% din valoarea imobilului) ceea ce a generat o renunţare masivă a deţinătorilor de PFA la această formă de organizare juridică şi trecerea la cea de microintreprindere.

 

Înapoi