Cesiunea partilor sociale catre persoane din afara societatii

cesiune-parti-sociale

 

Cesiunea părților sociale reprezintă un transfer al drepturilor deținute în cadrul unei companii, de către un asociat către o altă persoană (alt asociat sau din afara societății). Despre tipurile de cesiunii de părți sociale puteți citi în alte articole, în prezentul articol ocupându-ne de cesiunea părților sociale către o persoană din afara societății.

 

Cesiunea către persoane din afara firmei se poate face:

  • prin publicarea în Monitorul Oficial (pentru un termen de minim 30 de zile) a intenției de cesiune a părților sociale către o persoană din afara societății;
  • prin modalitatea mai indirectă de majorare a capitalului social cu cooptarea unui asociat și ulterior cesiunea efectivă.

 

În cazul în care s-a hotărât cesiunea prin publicarea în Monitorul Oficial, trebuie precizat că aceasta presupune 2 etape:

  1. Publicarea hotărârii asociaților unei firme sau deciziei asociatului unic în care se aprobă cesiunea părților sociale în Monitorul Oficial;
  2. Cesiunea efectivă între asociatul (sau asociații) din firmă și noua persoană care devine asociat.

 

Important de știut:

  • publicarea în Monitorul Oficial durează undeva la 45 de zile (aprox. 15 zile durează ca Registrul Comerțului să transmită Monitorului Oficial hotărârea asociaților sau decizia asociatului unic, iar 30 de zile este termenul legal de publicare efectivă);
  • după publicare trebuiesc depuse toate actele societății actualizate;
  • în cazul în care părțile sociale nu se cesionează la valoarea lor prevăzută în actul constitutiv (denumită și valoare nominală) atunci trebuie depusă și dovada privind plata impozitului pe venitul provenit din cesiunea părților sociale (adică diferența dintre valoarea nominală din actul constitutiv și valoarea cesiunii efective).

 

Înapoi