Documente schimbare denumire Firmă

Documente schimbare denumire Firmă 2

 

Operaţiuni prealabile;

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri , în ordinea preferinţelor;
 2. Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă):
  • 45 lei – taxa de registru;
  • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014. 

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original);
 2. Dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;
 3. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
 4. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (copie) ;
 5. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic, original);
 6. Certificatul de înregistrare (original);
 7. Actul constitutiv actualizat (original);
 8. Dacă este cazul:
  • Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 9. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

 

sursa:www.onrc.ro