Ghid Complet Închidere Firmă 2024

Ghid Complet Închidere Firmă 2024

Ghid Complet Închidere Firmă 2024

 

  1. Când să închizi o firmă
  2. Ce variante ai să închizi o firmă
  3. Ce pași trebuie să urmezi
  4. Cât durează procedura
  5. Cât costă să închizi o firmă

 

Când să închizi o firmă

 

În general dizolvarea și radierea unei firme se hotărăște atunci când:

● nu se mai dorește continuarea activității.

● există riscul ca firma să intre în incapacitate de plată.

● nu mai există consens între asociați.

● când unul (sau mai mulți asociați) este în imposibilitate de continuare a activității.

 

Decizia de a nu mai continua activitatea unei firme poate avea la bază motive care țin de lipsa de profitabilitate, creșterea taxelor sau impozitelor, introducerea unor taxe sau impozite, eliminarea unor facilități fiscale.

 

Incapacitatea de plată este determinată de riscul ca o firmă să nu-și mai poată acoperi cheltuielile sau datoriile, indiferent de natura lor. Și pentru a evita agravarea situației cum ar fi acțiuni în judecată sau cereri de insolvență, atunci se hotărăște închiderea ei.

 

Consensul ca și cauză de dizolvare apare când în firmă regăsim cel puțin 2 asociați iar raportul dintre aceștia au ajuns la un punct în care parteneriatul dintre ei nu mai este viabil. Și atunci soluția înțeleaptă este dizolvarea firmei de comun acord, deoarece ignorarea firmei din cauza relației asociaților poate atrage efecte negative pe termen lung așa cum am arătat anterior.

 

Imposibilitatea de continuare a activității într-o firmă de către un asociat sau mai mulți este o cauză mai rar întâlnită și în general privește situații speciale (deces, incompatibilitate, răspundere legală etc.).

 

Ca moment al luării deciziei de intrare efectivă în dizolvare, cel puțin în ce privește primele 3 cauze, deși nu există neapărat un moment anume, în general recomand dizolvarea după o discuție cu contabilul firmei, deoarece la momentul dizolvării firma nu trebuie să mai aibă bunuri sau datorii, iar din documentele contabile de lichidare trebuie să reiasă acestea din urmă.

 

Ce variante ai să închizi o firmă

 

În general dizolvarea și radierea unei firme se întâmplă pe care voluntară sau pe cale involuntară denumită și „forțată”.

 

Calea voluntară presupune acordul asociaților de a închide firma, respectând totodată condiția să nu existe datorii sau bunuri rămase pe societate.

 

Calea involuntară presupune ca o persoană din afara firmei să solicite dizolvarea, lichidarea și radierea firmei.

 

Dizolvarea voluntară este întâlnită în general în cazurile prezentate în capitolul anterior:

● nu se mai dorește continuarea activității.

● există riscul ca firma să intre în incapacitate de plată.

● nu mai există consens între asociați.

● când unul (sau mai mulți asociați) este în imposibilitate de continuare a activității.

 

Dizolvarea involuntară se aplică de obicei pentru aceleași cauze, atunci când s-a depășit termenul în care o firma putea să fie închisă voluntar, dar întrucât nu s-a hotărât dizolvarea la timp, anumite acțiuni (cum sunt cele de chemare în judecată) au fost formulate împotriva societății:

 

● nu s-a mai continuat activitatea și firma a fost ignorată.

● firma a intrat în incapacitate de plată.

● nu a existat consens între asociați pentru închiderea firmei.

● când unul (sau mai mulți asociați) a fost în imposibilitate de continuare a activității și succesorii sau ceilalți asociați nu au luat măsurile necesare.

 

Dizolvarea involuntară nu este o variantă ideală deoarece poate avea efecte negative mult mai drastice față de asociați sau administrator (cum ar fi atragerea răspunderii legale personale), de aceea recomand acțiunea voluntară imediată.

 

Ce pași trebuie să urmezi

 

În cazul în care te-ai hotărât să dizolvi firma voluntar, pașii pe care trebuie să-i urmezi sunt:

1. Mai întâi să-ți faci o analiză internă asupra bunurilor și datoriilor firmei.

2. Să ai o discuție cu contabilul firmei și să-i prezinți planul tău.

3. Să anunți colaboratorii, partenerii și alte persoane care ar putea fi afectate de dizolvare.

 

Apoi, după ce pui la punct toate aspectele de mai sus, procedura presupune:

a) Etapa 1 – înaintarea unui dosar la Registrul Comerțului (din raza sediului firmei) pentru dizolvarea firmei.

b) Etapa 2 – depunerea unui nou dosar cu documentația specifică de lichidare a firmei (radierea).

 

În etapa 1 dosarul trebuie să aibă la bază decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaților de dizolvare și lichidare voluntară a firmei. Așa cum am precizat mai sus, la acest moment firma ar fi ideal să nu aibă bunuri sau datorii.

 

În etapa 2 dosarul trebuie să conțină în general:

– bilanț de lichidare.

– raport de lichidare.

– decizie/AGA de aprobare a documentelor contabile.

 

Sunt situații în care cei de la Registrul Comerțului solicită inclusiv dovada depunerii la ANAF a documentelor contabile, respectiv recipisa emisă de ANAF. Deși nu este o practică standardizată în acest sens, poți discuta cu contabilul tău pentru obținerea și depunerea recipisei la dosar pentru a evita eventuale amânări.

 

Cât durează procedura

 

Procedura de dizolvare, lichidare și radiere firmă durează în general 45-60 de zile.

 

Etapa I are o durată generală de 3-4 zile lucrătoare de la momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului, dacă nu apar observații din partea acestora.

 

După admiterea acestei etape, decizia sau hotărârea adunării generale a asociaților va fi trimisă spre publicare la Monitorul Oficial în general în termen de 7-14 zile lucrătoare.

 

Odată publicată în Monitorul Oficial va trebui așteptat un termen de 30 de zile pentru opozabilitate.

 

În interiorul acestui termen orice persoană interesată poate ataca intrarea firmei în dizolvare, însă în acest sens trebuie depusă cel puțin o cerere pentru înscriere opozabilității la Registrul Comerțului.

 

În general, ANAF este cea care face opoziții în măsura în care există datorii ale firmei neachitate, oricât de mici ar fi. Iar ca urmare a acestei opoziții, procedura nu va putea fi continuată și firma nu va fi radiată. Ca atare, indicat este să fie achitate toate datoriile înainte de a demara procedura (nu ignora nici măcar 10 lei neachitați).

 

Etapa II, care este etapa procedurii de radiere, respectă același termen de 3-4 zile lucrătoare la Registrul Comerțului.

 

După admiterea acestei etape se va emite un certificat de radiere, ocazie cu care firma va fi considerată închisă. În general nu apar observații speciale în această etapă, decât în măsura în care există opoziție formulată și trebuie soluționată sau documentele contabile nu sunt redactate corespunzător.

 

Cât costă să închizi o firmă

 

Cu privire la costuri, în general se întâlnesc două situații:

1. firma nu are datorii, nu are bunuri, iar contabilitatea este la zi.

2. firma nu are toate declarațiile depuse, impozite neachitate și contabilitatea nu este adusă la zi.

 

În ce privește situația nr. 1, atunci ca și costuri trebuie să ai în vedere tariful procedurii de la Registrul Comerțului (în medie 64-128 lei) și eventualul cost al actelor de lichidare întreprinse de contabil. În medie un bilanț de lichidare pentru o firmă care nu implică procese complexe de analiză costă undeva în jur de 500-1000 de lei.

 

Relativ la situația nr. 2, deși costul procedurii la Registrul Comerțului este același, nu se poate spune la fel și despre costul privind documentele contabile de lichidare.

 

În cazul în care o firmă nu are contabilitatea pusă în ordine, atunci trebuie adusă la zi din toate punctele de vedere: declarații, plăți, înregistrări etc. Ca atare, costul va diferi în funcție de situația firmei în sine, dar cu cât firma a rămas nelucrată o perioadă mai lungă de timp, cu atât costul va fi mai mare.

 

De aceea am considerat tot timpul că a lăsa o firmă „în neant” va produce de fapt efecte negative mai mari și implicit cheltuieli mai mari.

 

Suplimentar, dacă firma avea datorii la stat și nu au fost achitate, atunci la aceste datorii se vor adăuga cel puțin penalități de întârziere.

 

Prin urmare, nu ignora o firmă dacă nu o mai folosești. Este mai ieftin să o închizi când nu mai ai nevoie de ea, decât mai târziu. Dacă nu dorești să o închizi, atunci o poți suspenda. Suspendarea nu este o variantă permanentă ca dizolvarea și radierea, dar cu siguranță este mai bună decât ignorarea firmei.