Unde poate avea sediul social un SRL

, ,
Unde poate avea sediul social un SRL 1

Unde poate avea sediul social o firma

În cazul în care te-ai hotărât să înființezi online o firmă sau să schimbi sediul social al unei firme, trebuie să ai în vedere că o firmă poate avea sediul social în:

  1. locuință, proprietate personală;
  2. spațiu închiriat;
  3. la un cabinet de avocat.

 

În cazul în care vrei ca firma ta să aibă sediul într-o locuință, trebuie să ai în vedere că ai nevoie de avizul asociației de proprietari (dacă aceasta există) și de acordul vecinilor direct afectați (pe plan vertical și pe plan orizontal). Acest aviz are o formă standard aprobată de Registrul Comerțului, deci nu poate fi depus orice tip de aviz sau acord.

 

Un spațiu poate să găzduiască sediul social al unei firme indiferent că este un spațiu comercial (spre exemplu, magazin ce practică comerțul) sau un birou închiriat într-o clădire. În aceste două situații nu mai este nevoie să fie depus niciun aviz al asociației de proprietari sau acord al vecinilor, însă documentele trebuie să demonstreze că este vorba de un spațiu comercial sau clădire de birouri.

Unde poate avea sediul social un SRL 2

Sediul social la un cabinet de avocat poate fi stabilit la înființarea firmei și poate avea durata de maxim 1 an. Ca și în cazul spațiului comercial, nu este nevoie să fie depus avizul asociației și acordul vecinilor, însă va trebui depus la Registrul Comerțului contractul de asistență juridică și decizia emisă de Baroul din care face parte avocatul respectiv.

 

În primele două cazuri, dovada folosinţei asupra spaţiului locativ cu destinaţia de sediu social trebuie prezentată sub forma unui contract de comodat sau închiriere, alăturat documentelor care fac dovada proprietății celui care îți închiriază: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor etc.

 

Totodată, trebuie să știi că în același spațiu pot avea sediul social mai multe firme, însă trebuie depusă o declarație notarială de nesuprapunere dacă spațiul nu permite împărțirea lui prin structura sa (de exemplu, o garsonieră).

Unde poate avea sediul social un SRL 3