Succes!

Pentru continuarea procedurii vă rugăm să scanați folosind această aplicație (meniul ”Scanează”) sau să ne transmiteți pe email (contact@regnet.ro):

  • Cartea de identitate a titularului.
  • Activitatea economică pe care doriți să o desfășurați și actele care atestă pregătirea sau experiența în domeniu, după caz.
  • Copie de pe actele de proprietate sau extras de carte funciară asupra sediului profesional, după caz.