Succes!

Pentru continuarea procedurii vă rugăm să scanați folosind această aplicație (meniul ”Scanează”) sau să ne transmiteți pe email (contact@regnet.ro):

  • Cartea de identitate a fondatorului.
  • Certificatul de înregistrare și certificatele constatatoare ale PFA-ului.
  • Contractul asupra noului sediu (închiriere, comodat, proprietate, etc.) și actele de proprietate cu privire la noul sediu (contract vânzare-cumpărare, donație, etc.).