Succes!

Pentru continuarea procedurii vă rugăm să scanați folosind această aplicație (meniul ”Scanează”) sau să ne transmiteți pe email (contact@regnet.ro):

  • Actul constitutiv al societății (dacă este actualizat, atunci cel de la ultima actualizare în format editabil (.doc) dacă este posibil).
  • Certificatul de înregistrare al societății(CUI-ul).
  • Contractul asupra noului sediu (închiriere, comodat, proprietate, etc.) și actele de proprietate ori extras de carte funciară cu privire la noul sediu social (contract vânzare-cumpărare, donație, etc.).