Articole Utile Financiar Contabile

IMM au în general următoarele taxe:

– impozit pe VENIT între 1% și 3% (1% dacă există minim 1 angajat).

– impozit pe DIVIDENDE de 5%.

Taxele se raportează la valoarea salariului minim, precum și la numărul de ore pentru care o persoană este angajată. Astfel, la o persoană angajată cu 2 ore taxele sunt:

Salariul pentru 8 ore 2230
Salariu minim  2 ore 558
Taxe angajat
CAS 140
CASS 56
Deducere personala-fara persoane 510
Impozit 0
Salariu net 362
Taxe angajator
Diferenta CAS 0
Diferenta CASS 0
CAM 13
Total taxe angajat+angajator 209

Pragul de la care o societate devine plătitoare de TVA este când depășește venituri de 300.000 lei. Totuși, certificatul de TVA poate fi obținut la cerere înainte de pragul indicat.

După caz acestea pot fi:

  • utilitățile: de la internet, până la telefonie, chirie, întreținere, etc.;
  • angajați:  dacă este cazul, cu mențiunea că taxele din partea angajatorului pot ajunge la un cuantum de 28%;
  • contabilitatea (dacă nu se ține în regim propriu) – cost începând de la 250 de lei/lună pentru societățile start-up.

De principiu taxele unui PFA sunt:

• impozit pe venit de 10% – stabilit în sistem real ca procent din venitul net (adică venituri brute – cheltuieli deductibile) sau normă de venit (procent din norma de venit publicată de ANAF pentru domeniile aferente);

• CAS (Contribuția de Asigurări Sociale – pensie) – 25% – dacă se obtine pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie (în 2019 valoarea celor 12 salarii era 24.960 lei);

• CASS (Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate) – 10% – dacă se obtine pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie (în 2019 valoarea celor 12 salarii era 24.960 lei).

Taxele se raportează la valoarea salariului minim, precum și la numărul de ore pentru care o persoană este angajată. Astfel, la o persoană angajată cu 2 ore taxele sunt:

Salariul pentru 8 ore 2230
Salariu minim  2 ore 558
Taxe angajat
CAS 140
CASS 56
Deducere personala-fara persoane 510
Impozit 0
Salariu net 362
Taxe angajator
Diferenta CAS 0
Diferenta CASS 0
CAM 13
Total taxe angajat+angajator 209

Pragul de la care un PFA devine plătitor de TVA este când depășește venituri de 300.000 lei. Totuși, certificatul de TVA poate fi obținut la cerere înainte de pragul indicat.