#6008
REGnet.ro
Vizitator

Iată care sunt elementele principale care trebuie să se regăsească în Actul Constitutiv al firmei:
1. numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor persoane juridice; numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare;
2. forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii;
3. obiectul de activitate al societăţii, domeniu şi activitatea principală;
4. capitalul social subscris şi cel vărsat,
5. asociaţii, administratorii neasociaţi, puterile conferite, mod de exercitare (împreună sau separat);
6. partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;
7. durata firmei;
8. mod de dizolvare/ichidare societate.