#6010
REGnet.ro
Vizitator

Nu este necesară redactarea într-o formă autentică, acesta putând fi și realizat și sub semnătură privată, cu excepția a 3 cazuri:

1. dacă unul dintre bunurile adus ca aport în natură la capitalul social al firmei este un teren;
2. dacă forma juridică firmei implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei, pentru obligaţiile sociale;
3. dacă societatea este constituită prin subscripţie publică.