#6015
REGnet.ro
Vizitator

Buna ziua!
Fuziunea este operațiunea prin care două sau mai multe societăți comerciale hotărăsc separat transmiterea elementelor de activ și de pasiv la una dintre societăți sau înfiintarea unei noi societăți comerciale în scopul comasării activităților.
Divizarea se face prin împartirea integrală a elementelor de activ și de pasiv ale unei societăți comerciale care își înceteaza existența, între două sau mai multe societăți comerciale existente ori care iau ființă.