#6040
REGnet.ro
Vizitator

În conformitate cu prevederile art. 20 din OUG. nr. 44/2008, PFA-ul este obligată să răspundă în fața tuturor creditorilor, în caz de probleme de natură financiară, cu întreaga avere personală.
(1) PFA răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul sau, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.
(2) Creditorii își vor execută creanțele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.
(3) Orice persoană interesată poate face dovadă calității de comerciant în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.
Ceea ce înseamnă că puteți ajunge într-o astfel de situație neplăcută, dar numai în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă ori în situația în care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.