#6239
REGnet.ro
Vizitator

Actul constitutiv nu este supus obligativităţii încheierii în formă autentică, putând avea forma unui înscris sub semnatură privată, cu excepţia următoarelor situaţii:

1. când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren;
2. când forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei, pentru obligaţiile sociale;
3. când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică.