#6241
REGnet.ro
Vizitator

În conformitate cu ceea ce prevede legea societăților nr. 31/1990 art 2:
„Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acţiuni; d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată.”