#6243
REGnet.ro
Vizitator

Drepturile și obligațiile acestuia revin la moarte, moștenitorilor legali sau persoanelor care fac dovada faptului că sunt continuatorii din punct de vedere legal al acestuia.