#6248
REGnet.ro
Vizitator

Potrivit art. 8 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, în Partea a IV-a, se publică, în temeiul unor dispoziţîi legale, acte juridice referitoare la agenţi economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale. Iată și care sunt toate tipurile de acte care trebuie publicate în MOF, dacă este vorba despre o societate comercială:
-încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare, în conformitate cu dispoziţiile art. 60;
-hotărârile adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (4);
-deciziile consiliului de administraţie/directoratului privind: numirea directorilor, orice schimbare în persoană
administratorilor sau directorilor, înregistrarea primilor membri ai directoratului, orice schimbare în persoană membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere, în conformitate cu dispoziţiile art. 15319;
-deciziile consiliului de administraţie/directoratului cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 2201 alin. (4);
-notificarea privind depunerea de către fondatori a raportului experţilor cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a bunurilor aportate, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (2);
-notificarea privind depunerea textului actualizat al actului constitutiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. (4) şi (5);
-actul modificator, în conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. (4) şi (5);
-actul modificator al actului constitutiv al societăţîi absorbante, în conformitate cu dispoziţiile art. 248 alin. (1);
-prospectul de emisiune, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (3);
-proiectul de fuziune/divizare, vizat de judecătorul delegat, în conformitate cu dispoziţiile art. 242 alin. (2);
-hotărârea judecătorească de declarare a nulităţîi societăţii, în extras, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (3);
-hotărârea irevocabilă de anulare a hotărârilor adunării generale, contrare legii sau actului constitutiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (10);
-dispozitivul hotărârii irevocabile de excludere, în conformitate cu dispoziţiile art. 223 alin. (4);
-hotărârea judecătorească de dizolvare a societăţîi comerciale, în conformitate cu dispoziţiile art. 232 alin. (1) şi (2) şi art. 237 alin. (1);
-lista societăţilor dizolvate, în cazul existenţei mai multor hotărâri judecătoreşti de dizolvare, în conformitate cu dispoziţiile art. 237 alin. (4);
-anunţul privind depunerea situaţiilor financiare anuale, însoţite de raportul consiliului de administraţie/ directoratului, de raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi de procesul-verbal al adunării generale, pentru societăţile comerciale care au cifra de afaceri de peste 10 milioane lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 185 alin. (2);
-actul de numire a lichidatorilor, cu menţionarea puterilor conferite acestora, sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoană acestora sau la puterile conferite, în conformitate cu dispoziţiile art. 252 alin. (1) lit. b);
-darea de seamă asupra gestiunii administratorilor/directoratului, împreună cu bilanţul final de lichidare, în conformitate cu dispoziţiile art. 266 alin. (1);
-situaţia financiară semnată de lichidatori, în conformitate cu dispoziţiile art. 268 alin. (2).