#6258
REGnet.ro
Vizitator

Încetarea activității trebuie menționată la ONRC în termen de 15 zile. Într-un termen maxim de 30 de zile de la încetarea activității, aveți obligația de a depune , la organul fiscal în rază căruia se află sediul de desfășurare a activității, formularul 070 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere) , însoțit de documentele doveditoare eliberate de la ONRC, alături de certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înregistrare că plătitor de TVA, după caz, în vederea anulării .