Alte Articole despre SRL

Documente schimbare sediul social Firmă în alt județ

  Înregistrare Cererea de înregistrare (original); Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia […]

Sediul social al firmei în apartament sau casă. Scutirea de la plata impozitului cumulat

    I. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal, au fost introduse sau majorate o serie de impozite. Printre acestea, se numără și impozitul datorat în cazul în care o firmă (SRL, SRL-D, PFA, etc.) are sediul social într-o clădire rezidențială (apartament, casă, etc.).   Art. 459 din Codul Fiscal prevede că: […]

Consecintele schimbarii sediului social al unui SRL in alt judet

În cazul în care te-ai hotărât să schimbi sediul social al unei firme, dar noul sediu social este în alt județ, atunci trebuie să ai în vedere următoarele: societatea va fi radiată din judeţul în care a fost înmatriculată iniţial şi (re)deschisă pe noul judeţ; se schimbă numărul de ordine în Registrul Comerțului al firmei […]

Documente schimbare sediu social Firmă

  Operaţiuni prealabile Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri; Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă): 45 lei – taxa de registru; 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea […]

Cooptarea unui asociat prin majorarea capitalului social

Dacă te-ai hotărât să cooptezi un asociat în firma ta, trebuie să știi că există două căi prin care o persoană din afara societății poate deveni asociat: cesiunea părților sociale; majorarea capitalului social și cooptarea ca asociat a persoanei din afara societății.   Majorarea capitalului social cu cooptarea unui asociat, astfel cum ii zice și […]

Consecintele cesiunii partilor sociale

  După realizarea cesiunii de părţi sociale, cedentul (fostul asociat care a vândut părțile sociale) se retrage din societate şi pierde orice drept asupra acesteia (inclusiv cu privire la deciziile din cadrul acesteia, dar mai puțin eventuale creanțe împotriva acesteia dacă e cazul – spre exemplu dacă a împrumutat firma).   Cesionarul (noul asociat sau […]

Cesiunea partilor sociale catre persoane din afara societatii

  Cesiunea părților sociale reprezintă un transfer al drepturilor deținute în cadrul unei companii, de către un asociat către o altă persoană (alt asociat sau din afara societății). Despre tipurile de cesiunii de părți sociale puteți citi în alte articole, în prezentul articol ocupându-ne de cesiunea părților sociale către o persoană din afara societății.   […]

Cesiunea partilor sociale – Tipuri

Cesiunea de părţi sociale este modalitate prin care poate interveni vânzarea părților sociale deținute de asociații unei firme sau de a coopta un nou asociat în cadrul societăţii. Cesiunea părților sociale este de două tipuri: Cesiunea între asociații deja existenți în cadrul firmei; Cesiunea către persoane din afara firmei.   Cu privire la cesiunea între […]

Ce se intampla cand se schimba obiectul principal de activitate

Schimbarea obiectului principal de activitate presupune îndeplinirea procedurii de modificarea cod CAEN (similară ca efecte și documente cu adăugarea unui cod CAEN) și poatea avea loc ca urmare a dorinței asociaților unei firme sau asociatului unic. Efectul principal al schimbării obiectului principal de activitate presupune schimbarea cel puțin a actului constitutiv al societății, precum și […]

Cate coduri CAEN pot fi adaugate prin procedura de adaugare cod CAEN

În cazul în care te-ai hotărât să adaugi un cod CAEN firmei tale, trebuie să ai în vedere următoarele: Prin procedura de adăugare cod CAEN poți adăuga unul sau mai multe coduri CAEN. Însă, trebuie să ai în vedere că hotărârea asociaților firmei sau decizia asociatului unic privind adăugarea codului sau codurilor CAEN se publică în […]

Cate coduri CAEN poate avea o firma

În cazul în care te-ai hotărât să înființezi o firmă sau să adaugi un cod CAEN trebuie să știi că orice firmă are 1 singur cod CAEN principal, dar poate avea mai multe coduri CAEN secundare.   Orice ce societate comercială trebuie să aibă obligatoriu un cod CAEN pentru activitatea principală. Pe de altă parte, […]

Ce înseamnă autorizarea codurilor CAEN?

Baza de funcţionare a unei societăţi comerciale este actul constitutiv al acesteia însă cel mai important capitol este reprezentant de obiectul principal de activitate al societăţii, precum și de obiectul secundar de activitate. În cadrul obiectelor de activitate ale societăţii sunt prevăzute domeniul principal de activitate, activitatea principală a acesteia, precum şi activităţile secundare. Toate […]

Documente adăugare cod CAEN

  Pentru a adăuga un cod CAEN ce nu se află în actul constitutiv al societății (dacă se află în actul constitutiv, atunci trebuie autorizat), dosarul de la Registrul Comerțului trebuie să conțină: Cererea de înregistrare (original) – formulat tipizat pus la dispoziție de Registrul Comerțului la sediu acestuia sau online; Actul modificator al actului […]

Coduri CAEN ce necesita indeplinirea unor conditii speciale

  Dacă te-ai hotărât să înființezi o firmă, să înființezi un PFA sau să adaugi un cod CAEN, trebuie să ai în vedere că anumite obiecte de activitate (coduri CAEN) impun respectarea unor condiții speciale pentru ca un SRL (sau PFA) să le poată folosi.   Iată mai jos câteva exemple care te-ar putea ajuta: în […]

Cum poate fi folosit capitalul social al firmei

După înființarea unei firme sau după majorarea capitalului social, suma depusă după finalizarea operaţiunilor poate fi transferată într-un cont curent.   Transferarea în contul curent a capitalului social presupune că tranzacţiile financiare ale firmei pot fi efecuate la dorința administratorului sau asociaților firmei pentru operațiunile necesare desfășurării societății, din suma aferentă capitalului social. În plus, […]

Depunerea capitalului social al unei firme

În cazul în care te-ai hotărât să înființezi o firmă sau să majorezi capitalul social al unei firme, trebuie să știi că este obligatoriu depunerea capitalului social într-un cont.   La înființarea unei firme, capitalul social este de minim 200 de lei. Prin urmare, această sumă trebuie depusă într-un cont de capital social ce urmează […]

Unde poate avea sediul social un SRL

În cazul în care te-ai hotărât să înființezi online o firmă sau să schimbi sediul social al unei firme, trebuie să ai în vedere că o firmă poate avea sediul social în: locuință, proprietate personală; spațiu închiriat; la un cabinet de avocat.   În cazul în care vrei ca firma ta să aibă sediul într-o […]

Majorare capital social SRL – documente necesare

  Majorarea capitalului social reprezintă acea procedură prin care fie asociații existenței hotărăsc creșterea cuantumului capitalului social, fie este cooptat un nou asociat. Iată mai jos documentele necesare depunerii dosarului la Registrul Comerțului:   Cererea de înregistrare (original) – formulat tipizat pus la dispoziție de Registrul Comerțului la sediu acestuia sau online; Actul modificator al […]