Documente necesare Suspendare Activitate Firmă

checklist-1919292_640

Suspendarea activității unei societăți poate avea loc pe un termen de maxim 3 de ani. Suspendarea reprezint practic o întrerupere temporară a activității ce se înregistrează la Registrul Comețului. Reactivarea societatății se poate face oricând în interiorul termenului de suspendare, iar această procedură se aplică o singură dată. Mai jos regăsiți documentele necesare ce trebuiesc depuse la Registrul Comerțului:

 

  1. Cererea de înregistrare (original) – formulat tipizat pus la dispoziție de Registrul Comrețului la sediu acestuia sau online;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani – formulat tipizat pus la dispoziție de Registrul Comrețului la sediu acestuia sau online în care trebuie specificată perioada suspendării;
  3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor  (original) – trebuie să conțină datele de identificare ale societății, datele de identificare ale asociaților și perioada de suspendare dorită;
  4. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii – sunt constatatoare emise la momentul înființării sau ultimei modificări de la nivelul societății;
  5. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) – în cazul în care dosarul nu este depus de administrator sau asociatul firmei;
  6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – dacă este cazul.

 

Dacă doriți să scapați de pregătirea, întocmirea, depunerea și ridicarea dosarului cu privire la suspendarea activității, puteți verifica: Suspendare Activitate Firmă Online.