Documente Necesare Înființare Firmă

  Denumirea firmei; Cererea de înregistrare (original); Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină; Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de […]