Cum se alege denumirea firmei

Cum se alege denumirea firmei 1

La momentul infiintarii unei firme rezervarea denumirii acesteia este un element obligatoriu in vederea admiterii dosarului de inmatriculare. Ca atare, ia cateva reguli ce trebuie avute in vederea la momentul alegerii sau gasirii denumirii firmei:

 

– Denumirile se scriu cu caractere latine, in primul rand in limba romana.

– Denumirea nu poate contine cuvinte ca „ştiinţific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „scoala”, „scolar” sau derivatele acestora.

– Denumirea care contine cuvintele „national”, „roman”, „institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. Denumirea care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul şi-a stabilit sediul social.

– O denumire nu este considerata diferita fata de o alta deja existenta daca contine:

  • articularea cuvintelor;
  • inversarea ordinii cuvintelor;
  • dublarea uneia sau mai multor litere ori cifre;
  • adaugarea sau eliminarea adverbelor, prepozitiilor, conjunctiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie si a altor particularitati similare, avand o semnificatie vaga, precum si a abrevierilor care nu sunt de natura sa schimbe intelesul denumirii;
  • utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
  • folosirea unor prescurtari ale cuvintelor;
  • utilizarea simbolurilor echivalente literelor si cuvintelor (ex.: @, #, % etc.);
  • utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
  • adaugarea, eliminarea sau inlocuirea unei parti din denumire, daca adaugarea, eliminarea sau inlocuirea nu schimba intelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” etc.;
  • adaugarea cuvantului „România” indiferent de limba in care este redat.

 

Un aspect important de retinut este ca rezervarea denumrii este valabila pentru o perioada de cel mult 3 luni de la data inregistrarii cererii, iar aceasta are efecte la nivel national.