Ghid Complet Înființare Firmă (SRL) 2024

,
Porneste o Afacere Online

Ghid Complet Înființare Firmă (SRL) 2024

 

  1. Când e indicat să înființezi o SRL
  2. Condițiile pentru a înființa o firmă
  3. Cum se înființează o firmă S.R.L.
  4. Ce trebuie să faci după înființare
  5. Ce taxe și impozite plătește o firmă
  6. Ce costuri lunare are o firmă S.R.L
  7. Cum se închide o firmă

 

Când e indicat să înființezi o SRL

 

Răspunsul pe scurt este: când începi să te apropii de un venit net de 300.000 lei/ an.

S.R.L., sau societate cu răspundere limitată, este cea mai des întâlnită formă juridică din România atunci când vine de organizarea unei afaceri, datorită taxării, ușurinței de organizare, funcționare și rapidității de înființare.

 

Dar, nu este întotdeauna cea mai bună formă de organizare a unei afaceri dintr-o serie de motive:

● accesul la bani este mai dificil, deoarece banii încasați ai firmei se consideră ai firmei, nu ai fondatorului firmei.

● costuri lunare mai ridicate, în general determinate de serviciul de contabilitate.

● necesită mai multe documente contabile lunare, trimestriale sau anuale.

● implică efectuarea unor plăți către bugetul de stat mai dese.

● evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor este mai strictă.

 

Ca atare, momentul când merită să „iei în considerare” chestiunile suplimentare pe care le presupune un SRL este când te apropii de 300.000 lei venit net/ an, deoarece de la această valoare nu mai merită să ai altă formă de organizare din punct de vedere al taxării.

 

Spre exemplu, dacă ai P.F.A (persoană fizică autorizată) și veniturile tale nete se ridică la 300.000 lei/ an, atunci taxele și impozitele anuale sunt undeva la 57.720 lei. În schimb, la un SRL taxele sunt undeva la 39.456 lei. Chiar dacă la aceste taxe mai adaugi serviciul de contabilitate, S.R.L-ul tot va fi mai convenabil.

 

Prin urmare, îți recomand ca în măsura în care ești la început de drum să iei în considerare înființarea unei PFA sau altă formă juridică similară, mai degrabă decât a unei SRL (cel puțin până te apropii de pragul de 300.000 lei net/ an).

Condițiile pentru a înființa o firmă

 

Fiindcă în 95% din cazuri a porni o afacere înseamnă a înființa o S.R.L (societate cu răspundere limitată), îți voi prezenta condițiile ce trebuie îndeplinite când vrei să înființezi o firmă de tip S.R.L.

 

Înființarea unei firme (SRL) presupune îndeplinirea a două tipuri de condiții:

1) condiții personale, care îl privesc pe fondator/ administrator.

2) condiții obiective, care privesc formalitățile înființării firmei în sine.

 

Condițiile personale înseamnă:

● să ai peste 18 ani.

● să nu ai condamnare penală prin care ai interzis dreptul de fi asociat, fondator sau administrator (după caz).

● să nu ai cazier fiscal.

 

Dintre cele trei condiții de mai sus cea mai des întâlnită în practică este cea privind cazierul fiscal. În cazierul fiscal pot să apară fapte cum ar fi: neplata unor datorii bugetare, lipsa depunerii unor declarații, sediul social expirat etc. În măsura în care există fapte înscrise în cazierul fiscal atunci nu poți înființa niciun PFA, SRL sau altă formă juridică ori deține vreo calitate în cadrul uneia.

 

Condițiile obiective se referă la formalități ce țin de înființarea firmei în sine:

● să ai o denumire valabilă, fără similarități.

● să ai un imobil de tip construcție unde să fie înregistrat sediul social al firmei.

● să desfășori activități economice care nu impun condiții speciale.

 

Dintre cele trei condiții cea mai des întâlnită în practică este cea privind imobilul. O firmă nu poate avea sediul oriunde, imobilul trebuind să aibă o situație juridică clară și de principiu să fie intabulat sau înscris la ANAF.

 

Cum se înființează o firmă S.R.L.

 

Ce trebuie să știi de la început este că procedura de înființare se depune la Registrul Comerțului aferent județului din raza viitorului sediu social. Exemplu: dacă viitorul sediu al firmei va fi în București, atunci dosarul se depune la Registrul Comerțului București. Dosarul poate fi depus în format fizic sau online. Dacă vrei să depui online, va fi necesar să ai semnătură electronică calificată.

 

Documentele necesare înființării unei firme le regăsești pe siteul www.onrc.ro secțiunea Înmatriculări, Persoane Juridice.

În general pentru înființarea unei S.R.L. trebuie să urmezi pașii următori:

 

1. obții denumirea firmei. Se poate obține fizic, la ghișeul unui Registru al Comerțului sau online, prin portalul ONRC ori printr-o cerere specială în acest sens. Nu recomand folosirea funcției de obținere a denumirii de pe portal întrucât baza de date nu este sincronizată cu firmele înregistrate și riști ca dosarul să fie amânat din cauză că portalul emite denumirea ca fiind disponibilă.

2. redactarea documentelor necesare. După obținerea denumirii, va trebui să completezi toate documentele necesare înființării: actul constitutiv, contractul de comodat, anexa fiscală, declarația de autorizare, aviz asociație proprietari dacă e cazul, declarația de beneficiar real, cerere de înregistrare.

3. depunerea dosarului la Registrul Comerțului. După ce ai toate documentele semnate, va trebui să depui dosarul la Registrul Comerțului din raza județului unde va fi stabilit sediul social. Dosarul poate fi depus fizic, direct la ghișeu, sau online prin email ori portal. Nu uita să achiți taxa aferentă înființării (128 lei).

4. Comunicarea actelor. După admiterea dosarului vei putea ridica documentele de la Registrul Comerțului sau să alegi să-ți fietransmise pe email ori prin curier.

 

Ce trebuie să faci după înființare

 

Odată finalizată procedura de înființare trebuie să iei o decizie cu privire la impozitarea dorită a activității firmei. În acest moment, în România există două tipuri de impozitare a unei S.R.L.: impozit pe venit și impozit pe profit.

 

Dacă vei dori ca firma să fie impozitată pe venit, atunci va fi necesar să angajezi o persoană în maxim 30 de zile de la înființare.

 

În cazul în care vei dori ca firma să fie impozitată pe profit, atunci nu ai obligația angajării și poți funcționa doar cu tine ca asociat/ administrator.

 

Pe lângă aspectul de mai sus cu angajarea, pașii ulteriori înființării sunt în general următorii:

● să ridici registrul unic de control, într-un termen de 30 de zile, de la Administrația Fiscală din raza sediului social;

● să obții registrele contabile necesare (cum ar fi registrul jurnal de încasări și plăți, registrul de casă) ori casă de marcat (dacă vei încasa, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și în cazul prestărilor de servicii efectuate direct către populație);

● să discuți cu un contabil care să-ți preia evidența contabilă a firmei și care să te înregistreze în Spațiul Privat Virtual al ANAF;

● să obții eventualele avize/ autorizații de la autoritățile locale în cazul în care activitatea ta impune (ex.: la cafenele, patiserii etc.);

● să deschizi un cont bancar în numele societății (orientează-te spre un pachet de cont special pentru start-up-uri, deoarece ai beneficii cum ar fi taxă de administrare 0).

● să depui capitalul social al firmei în termen de 3 luni.

● să te înregistrezi într-un program de facturare (găsești destule gratuite).

 

Ce taxe și impozite plătește o firmă

 

Așa cum am arătat și mai sus, o societate cu răspundere limitată poate fi taxată în principal în două variante: impozit pe venit și impozit pe profit.

 

Impozitul pe venit este un procent care se raportează la valoarea facturată total într-o lună sau an. Ca atare, nu valoarea încasată este importantă, ci valoarea facturată. Impozitul pe venit poate fi de 1% sau 3%.

 

Pentru a fi impozitată activitatea cu 1% trebuie:

● să ai cel puțin 1 angajat cu normă întreagă sau administrator cu contract de mandat.

● venituri din consultanță/ management mai mici de 20% din veniturile totale.

● cifra de afaceri anuală mai mică de 60.000 de euro.

● să nu desfășori activități principale sau secundare de tipul celor IT, alimentație, HORECA, medicale.

 

Pentru a fi impozitată activitatea cu 3% trebuie îndeplinite următoarele condiții:

● să ai cel puțin 1 angajat cu normă întreagă sau administrator cu contract de mandat.

● venituri din consultanță/ management mai mici de 20% din veniturile totale.

● cifra de afaceri anuală între 60.000 – 500.000 de euro.

● desfășori activități principale sau secundare de tipul celor IT, alimentație, HORECA, medicale.

 

Impozitul pe profit este de 16%, adică din valoarea venituri – cheltuieli.

 

Pe lângă impozitul pe venit sau profit, trebuie să mai ai în vedere și impozitul de 8% pe dividende (atunci când banii firmei se transferă în contul personal al asociatului), C.A.S.S. aplicată în funcție de valoarea dividendelor (contribuții sociale), taxele salariale (minim 1.300 lei), TVA (dacă depășești 300.000 lei venituri/ an).

 

Ce costuri lunare are o firmă S.R.L

 

Costurile pot varia în funcţie de tipul afacerii, de dimensiunea acesteia, de numărul de angajaţi, de volumul activităţilor desfăşurate.

 

Numărul salariaţilor care activează în cadrul unei afaceri influențează direct nivelul costurilor și în general e costul cel mai mare al unei firme: cu cât numărul este mai ridicat, cu atât cheltuielile suportate de către o societate cu salariul unui angajat sunt mai mari (implicit taxele).

 

Costurile unei afaceri depind în primul rând de mediul în care se desfăşoară propriu-zis activitatea: online sau offline. În general, cheltuielile cu o societate care-şi desfăşoară activitatea în oricare dintre aceste medii sunt legate de mentenanţă, găzduirea şi securitatea afacerii pe internet, de furnizori şi livrarea produselor sau serviciilor, serviciile de marketing, precum şi cu cele legate de administrare.

 

Costurile unei societăţi din offline sunt ceva mai ridicate dat fiind faptul că trebuie să se plătească pentru locațiile în care își exercită activitatea. Trebuie luate în calcul şi costurile legate de începerea afacerii, de achiziţionarea materiilor prime, precum şi alte costuri operaţionale.

 

Sintetizând, costurile generale ale unei firme sunt:

● utilitățile: de la internet, până la telefonie, chirie, întreținere, etc.;

● serviciul de contabilitate.

● marketing.

● furnizori de materia primă, dacă e cazul.

● angajați, dacă e cazul.

 

Cum se închide o firmă

În general dizolvarea și radierea unei firme se întâmplă pe care voluntară sau pe cale involuntară denumită și „forțată”.

 

Calea voluntară presupune acordul asociaților de a închide firma, respectând totodată condiția să nu existe datorii sau bunuri rămase pe societate.

 

Calea involuntară presupune ca o persoană din afara firmei să solicite dizolvarea, lichidarea și radierea firmei.

 

Dizolvarea voluntară este întâlnită în general în cazurile următoare:

● nu se mai dorește continuarea activității.

● există riscul ca firma să intre în incapacitate de plată.

● nu mai există consens între asociați.

● când unul (sau mai mulți asociați) este în imposibilitate de continuare a activității.

 

Dizolvarea involuntară se aplică de obicei pentru aceleași cauze, atunci când s-a depășit termenul în care o firma putea să fie închisă voluntar, dar întrucât nu s-a hotărât dizolvarea la timp, anumite acțiuni (cum sunt cele de chemare în judecată) au fost formulate împotriva societății:

● nu s-a mai continuat activitatea și firma a fost ignorată.

● firma a intrat în incapacitate de plată.

● nu a existat consens între asociați pentru închiderea firmei.

● când unul (sau mai mulți asociați) a fost în imposibilitate de continuare a activității și succesorii sau ceilalți asociați nu au luat măsurile necesare.

 

Dizolvarea involuntară nu este o variantă ideală deoarece poate avea efecte negative mult mai drastice față de asociați sau administrator (cum ar fi atragerea răspunderii legale personale), de aceea recomand acțiunea voluntară imediată.